Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Informujemy, iż w ramach postępowania znak sprawy: ZZP – 07 / 14 cz. 1 i 2 wybrano oferty wykonawcze uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się wiosną  2014 roku, złożone w odpowiedzi na II Zaproszenie do składania ofert wykonawczych z dnia 25 lutego br.

Pełna treść ogłoszenia oraz wykaz złożonych/wybranych ofert w ramach postępowania  dla kierunku pielęgniarstwo  dla kierunku położnictwo.

Kierunek pielęgniarstwo

Kierunek położnictwo

Informujemy, iż w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano oferty ramowe uczelni uprawnionych do prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się wiosną 2014 roku.

Pełna treść ogłoszenia z dnia 8 stycznia 2014r. oraz wykaz złożonych ofert w ramach postępowania.

Ogłoszenie o wyborze ofert ramowych

W związku z dodatkowymi środkami finansowymi planuje się przeprowadzenie naboru na studia pomostowe w ramach projektu rozpoczynające się wiosną 2014 roku dla ok. 3000 pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające wręczanie dyplomów w ŻywcuW dniu 27 lipca 2013 r. w Beskidzkiej Wyższej Szkole Umiejętności w Żywcu odbyła się uroczystość Dyplomatorium dla 99 absolwentów studiów pomostowych pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo realizowanych w ramach projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych”. Dyplomatorium, które zaszczycił swoją obecnością dr n. med. Marek Chorąży – Rektor Uczelni, zaczęło się odśpiewaniem Hymnu pielęgniarskiego W uroczystości uczestniczyli m.in.: Kadra Dydaktyczno-Naukowa BWSU oraz przedstawiciele Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia – Wydziału Wdrażania Projektu Systemowego. Pani dr Maria Kosińska wygłosiła wykład „Historia Pielęgniarstwa Polskiego”

Zobacz zdjęcia z uroczystości:

Informujemy, iż w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano oferty ramowe uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się jesienią 2013 roku.

Pełna treść ogłoszenia oraz wykaz złożonych/wybranych ofert w ramach postępowania.

Logotyp Unii Europejskiej