Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
 • Kontrast:

  Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

W bieżącym roku przedstawiciele Beneficjenta Systemowego – Departamentu Pielęgniarek i Położnych uczestniczyli w uroczystościach inauguracji roku akademickiego 2010/2011 w następujących uczelniach realizujących studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych w ramach Projektu Systemowego :

 1. Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – w dniu 6 października 2010 r.
 2. Filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie – w dniu 10 października 2010 r.
 3. Akademii Polonijnej w Częstochowie – w dniu 11 października 2010 r.
 4. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – w dniu 12 października 2010 r.
 5. Politechnice Radomskiej w Radomiu– w dniu 14 października 2010 r.
 6. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach – w dniu 18 października 2010 r.

Z okazji w/w uroczystości Pani Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych , skierowała do władz uczelni oraz społeczności akademickiej, w tym studentów studiów pomostowych realizowanych w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, życzenia sukcesów w pracy naukowo – dydaktycznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i w pracy zawodowej.

Logotyp Unii Europejskiej