Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż w dniach 21-22 czerwca 2011 r. zostanie zorganizowana konferencja informacyjno-szkoleniowa pn. „Półmetek, odważnie stajemy do raportu", która odbędzie się w hotelu Mercure Fryderyk Chopin w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22 w ramach realizacji Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" realizowanego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na konferencji informacyjno-szkoleniowej zostaną omówione m.in. tematy: stan realizacji Projektu, standard kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, studia pomostowe w oczach pracodawcy i absolwenta, współpraca między samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych a uczelnią w realizacji Projektu.

Konferencja informacyjno-szkoleniowaW dniach 6-7 grudnia 2010 r. w Hotelu Gromada odbyła się kolejna konferencja informacyjno-szkoleniowa zorganizowana przez Departament Pielęgniarek i Położnych w ramach realizacji Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Konferencja skierowana była do 61 uczelni realizujących studia pomostowe w ramach ww. Projektu oraz uczelni, które po raz pierwszy uzyskały akredytację Ministra Zdrowia na realizację kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo/położnictwo, co umożliwi im przystąpienie do realizacji studiów pomostowych w ramach Projektu.

Czytaj więcej: Konferencja informacyjno-szkoleniowa 6-7 grudnia 2010

szkolenia dla użytkowników Systemu Informatycznego projektuW dniach 17-21 stycznia w Warszawie odbyły się szkolenia dla użytkowników Systemu Informatycznego projektu.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Departament Pielęgniarek i PołożnychW dniach 29-30 października 2009 r. w Hotelu Marriott odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Spotkanie skierowane było do 52 uczelni realizujących studia pomostowe w ramach ww. projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetów Medycznych oraz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjno-szkoleniowe 29-30 października 2009 r.

Informacja o spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych w ramach realizacji projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniach 3 i 4 czerwca 2009 r. w Warszawie, Marek Haber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia uczestniczył w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych w ramach realizacji projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia (Departament Pielęgniarek i Położnych).

Na pierwszym spotkaniu, skierowanym do przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Polskiego Towarzystwa Położniczego, został omówiony stan realizacji ww. projektu, procedury ustalania limitów przyjęć na studia medyczne, w tym na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo a także zasad wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

Drugie spotkanie informacyjno-szkoleniowe skierowane było do 9 uczelni przystępujących do realizacji ww. Projektu i było poświęcone zagadnieniom związanym m.in. z realizacją i obowiązkami wykonawców wynikającymi z podpisania umowy.

W dniu 3 czerwca br., w przerwie spotkania, odbył się briefing, podczas którego wiceminister Marek Haber poinformował dziennikarzy o możliwości kształcenia pielęgniarek i położnych w ramach Projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych".

Logotyp Unii Europejskiej