Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Konferencja informacyjno-promocyjna29 kwietnia br. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna Projektu „Kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – PO KL na lata 2007-2013”.

Czytaj więcej: Konferencja informacyjno-promocyjna 24 kwietnia 2008 r.
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe skierowane do nowych uczelni, przystępujących do realizacji studiów pomostowych w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Logotyp Unii Europejskiej