Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
 • Kontrast:

  Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

W dniu 13 sierpnia 2009 r. w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Długiej 38/40, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkanie skierowane było do 12 nowych uczelni przystępujących do realizacji studiów pomostowych w ramach ww. projektu, na łączną liczbę 1341 miejsc, które zostały przyznane uczelniom w ramach limitów na rok akademicki 2009/2010 określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.Wykaz nowych uczelni przystępujących do realizacji studiów pomostowych w ramach ww. projektu w naborze jesiennym w roku akademickim 2009/2010

 1. Gdański Uniwersytet Medyczny
 2. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach im. Generała Jerzego Ziętka, Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 4. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 5. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 7. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Filia w Wyszkowie
 8. Uniwersytet Rzeszowski
 9. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku im. Jana Grodka
 10. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
 11. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
 12. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, we Wrocławiu

Uczestnicy spotkania zostali wprowadzeni do zagadnień Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz zapoznani z procedurą ustalania limitów przyjęć na studia medyczne, w tym na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Podczas spotkania zaprezentowano projekt, omówiono zasady wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, przedstawiono zadania i obowiązki uczelni wynikające z realizacji umowy o dofinansowanie studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu oraz zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.

W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz Stanu Marek Haber.

W ramach spotkania prelekcje wygłosili:

 • Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
 • Małgorzata Zadorożna, Naczelnik Wydziału Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia,
 • Katarzyna Chmielewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
 • Dorota Zinkowska, Radca Ministra w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
 • Radosław Jamiołkowski, przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
 • Krystyna Kret, przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

Organizator spotkania, Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych serdecznie dziękuje wszystkim prelegentom i uczestnikom spotkania.

Zobacz agendę spotkania

Zobacz prezentacje:

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Departament Pielęgniarek i Położnych3 czerwca 2009 r. w Hotelu Kyriad Prestige w Warszawie, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w ramach realizacji projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Spotkanie, skierowane było do przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Polskiego Towarzystwa Położniczego.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjno-szkoleniowe 3 czerwca 2009 r.
W dniu 20 maja 2009 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Współczesne dylematy w kształceniu praktycznym na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Stan realizacji projektu systemowego pt. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z EFS oraz informacja i promocja projektu".
Czytaj więcej: Spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Współczesne dylematy w kształceniu praktycznym na...

Konferencja informacyjna Projektu systemowego28 listopada 2008 roku w hotelu KYRIAD PRESTIGE w Warszawie odbyła się Konferencja informacyjna Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej: Konferencja informacyjna Projektu 28 listopada 2008 r.
30 czerwca 2008 r., odbyło się spotkanie w sprawie projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.
Czytaj więcej: Spotkanie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie Projektu

Logotyp Unii Europejskiej