Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Konferencja informacyjno-promocyjna29 kwietnia br. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna Projektu „Kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – PO KL na lata 2007-2013”.

Konferencję otworzył Marek Twardowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. W konferencji wzieli udział min. rektorzy, dziekani i przedstawiciele uczelni wyższych prowadzących kształcenie w zawodzie pielęgniarki i położnej.

 

Ze względu na poruszaną tematykę dotyczącą kształcenia pielęgniarek i położnych ze środków Unii Europejskiej konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Zobacz prezentacje:


Zobacz zdjęcia z konferencji:

Konferencja - W...
Konferencja - W...
Konferencja - W...
Konferencja - W...
Konferencja - W...
Konferencja - W...
Konferencja - W...
Konferencja - W...

Logotyp Unii Europejskiej