Konferencja informacyjna Projektu systemowego28 listopada 2008 roku w hotelu KYRIAD PRESTIGE w Warszawie odbyła się Konferencja informacyjna Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konferencja skierowana była do32 uczelni-wykonawców ww. Projektu.
Jej celem było przybliżenie zagadnień związanych z realizacją projektu z uwzględnieniem takich tematów jak:


Prowadzoną przez Panią Jolantę Skolimowską z-cę dyrektora Departamentu Pielęgniarek konferencję otworzył Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny w Ministerstwie Zdrowia.
W ramach konferencji swoje prelekcje wygłosili: » Michał Kępowicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia,


Organizator Konferencji, Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych serdecznie dziękuje wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji.

Zobacz agendę spotkania
Zobacz prezentacje (zip)

Zobacz zdjęcia z konferencji:

2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...