Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
 • Kontrast:

  Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Konferencja informacyjna Projektu systemowego28 listopada 2008 roku w hotelu KYRIAD PRESTIGE w Warszawie odbyła się Konferencja informacyjna Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konferencja skierowana była do32 uczelni-wykonawców ww. Projektu.
Jej celem było przybliżenie zagadnień związanych z realizacją projektu z uwzględnieniem takich tematów jak:

 • finansowanie,
 • sprawozdawczość,
 • ochrona danych osobowych,
 • zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.


Prowadzoną przez Panią Jolantę Skolimowską z-cę dyrektora Departamentu Pielęgniarek konferencję otworzył Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny w Ministerstwie Zdrowia.
W ramach konferencji swoje prelekcje wygłosili: » Michał Kępowicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia,

 • Pan Paweł Zdun - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
 • Pani Agata Kałat, Naczelnik Wydziału Departamentu Wdrażania Europejskiego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
 • Pani Małgorzata Zadorożna, Naczelnik Wydziału Instytucji Wdrażającej PO KL Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Ministerstwio Zdrowia,
 • Pan Marcin Słupek, Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Ministerstwo Zdrowia,
 • Pan Zdzisław Chmielewski, Dyrektor Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia,
 • Pan Roman Danielewicz, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
 • Pani Ewy Majsterek, Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia,
 • Pan Radosław Jamiołkowski, Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia.


Organizator Konferencji, Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych serdecznie dziękuje wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji.

Zobacz agendę spotkania
Zobacz prezentacje (zip)

Zobacz zdjęcia z konferencji:

2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...
2008-11-28 - Wa...

Logotyp Unii Europejskiej