W dniu 20 maja 2009 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Współczesne dylematy w kształceniu praktycznym na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Stan realizacji projektu systemowego pt. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z EFS oraz informacja i promocja projektu".
Spotkanie zorganizowane zostało przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego i Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.

Spotkanie skierowane było do uczelni realizujących Projekt oraz do uczelni będących jego potencjalnymi realizatorami. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 54 uczelni wyższych.

W trakcie spotkania Jolanta Skolimowska – Z-ca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych przedstawiła stan realizacji i zapromowała Projekt systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Spotkaniu przewodniczyli:
 • prof. dr hab. Irena Wrońska - Przewodnicząca KRASzM
 • prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak – członek KRASzM
 • prof. dr hab. Piotr Małkowski – Wiceprzewodniczący KRASzM

W ramach spotkania swoje prelekcje wygłosili:
 • mgr Jolanta Kolasińska, członek KRASzM
 • mgr Maciej Goławski, kierownik Biura Prawnego WUM
 • mgr Barbara Kisielińska – Holka, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,
 • mgr Bożena Ścieglińska, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
 • dr Barbara Prażmowska – członek KRASzM
 • mgr Iwona Borchulska – członek KRASzM
 • dr hab. Maria Kózka – sekretarz KRASzM
 • Jolanta Skolimowska – zastępca Dyr. DPiP

Organizator spotkania, Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych serdecznie dziękuje wszystkim prelegentom i uczestnikom spotkania.

Zobacz agendę spotkania

Zobacz prezentacje: