W dniu 13 sierpnia 2009 r. w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Długiej 38/40, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkanie skierowane było do 12 nowych uczelni przystępujących do realizacji studiów pomostowych w ramach ww. projektu, na łączną liczbę 1341 miejsc, które zostały przyznane uczelniom w ramach limitów na rok akademicki 2009/2010 określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.Wykaz nowych uczelni przystępujących do realizacji studiów pomostowych w ramach ww. projektu w naborze jesiennym w roku akademickim 2009/2010

 1. Gdański Uniwersytet Medyczny
 2. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach im. Generała Jerzego Ziętka, Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 4. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 5. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 7. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Filia w Wyszkowie
 8. Uniwersytet Rzeszowski
 9. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku im. Jana Grodka
 10. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
 11. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
 12. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, we Wrocławiu

Uczestnicy spotkania zostali wprowadzeni do zagadnień Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz zapoznani z procedurą ustalania limitów przyjęć na studia medyczne, w tym na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Podczas spotkania zaprezentowano projekt, omówiono zasady wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, przedstawiono zadania i obowiązki uczelni wynikające z realizacji umowy o dofinansowanie studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu oraz zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.

W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz Stanu Marek Haber.

W ramach spotkania prelekcje wygłosili:

Organizator spotkania, Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych serdecznie dziękuje wszystkim prelegentom i uczestnikom spotkania.

Zobacz agendę spotkania

Zobacz prezentacje: