Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
 • Kontrast:

  Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Departament Pielęgniarek i PołożnychW dniach 29-30 października 2009 r. w Hotelu Marriott odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Spotkanie skierowane było do 52 uczelni realizujących studia pomostowe w ramach ww. projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetów Medycznych oraz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.  W spotkaniu uczestniczyli:

 • Pan Marek Haber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
 • Pan Paul De Raeve - Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarskich,
 • Pani Danuta Czarnecka - Zastępca Dyrektora Departamentu Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Pani Renata Obidowska - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Pan Michał Kępowicz - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia,
 • Pani Małgorzata Zadorożna - Naczelnik Wydziału Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia,
 • Pan Krzysztof Jankowski - Kierownik Zespołu ds. Przetargów w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia,
 • Pani Dorota Kilańska - Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
 • Pani Elżbieta Buczkowska - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
 • Pani Anna Król – przedstawiciel Komisji ds. kształcenia przed- i podyplomowego oraz standardów i kwalifikacji zawodowych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
 • Pani Longina Kaczmarska – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
 • Pani Katarzyna Dziaduszek – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Położnych,
 • Pan Andrzej Pągowski - artysta grafik, autor plakatu, Dyrektor kreatywny KreacjaPro,
 • Pan Dariusz Rzontkowski – Dyrektor kreatywny, twórca reklamowy polskiego rynku reklamy.

W ramach spotkania zaplanowano wystąpienia:
 • Pani Beaty Cholewki, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia – „Stan realizacji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki",
 • Pani Małgorzaty Zadorożnej, Naczelnik Wydziału Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia – „Wizyty monitoringowe w miejscu realizacji projektu w systemie kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zadania Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia)",
 • Pani dr Krystyny Homenda, Kierownik Katedry Nauk o Zdrowiu, Akademii Pomorskiej w Słupsku – „Metodologiczne i merytoryczne przesłanki wewnętrznych procedur określających jakość kształcenia na studiach pomostowych",
 • Pana dr Adama Klar, Prorektora ds. Rozwoju i Dydaktyki, Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej – „Doświadczenia uczelni w realizacji projektu systemowego",
 • Pana Andrzeja Pągowskiego, artysty grafika, autora plakatu, Dyrektora kreatywnego KreacjaPro – „Historia plakatu promującego projekt systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki",
 • Pana Dariusza Rzontkowskiego, Dyrektora kreatywnego, twórcy reklamowego polskiego rynku reklamy – „Dlaczego pomysł jest najważniejszy?",
 • Pani Joanny Szymańskiej, przedstawiciela Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia – „Polityka równych szans w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego",
 • Pani Krystyny Kret, przedstawiciela Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia – „Zasady prowadzenia działań i realizacja zadań informacyjno-promocyjnych przez Departament Pielęgniarek i Położnych",
 • Pani Małgorzaty Pielak, przedstawiciela Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia – „Zasady rozliczania umów o dofinansowanie studiów pomostowych realizowanych w ramach projektu",
 • Pani Ewy Macieszko, przedstawiciela Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia – „Kontrola wykonawców w zakresie realizacji studiów pomostowych w oparciu o umowę wykonawczą".

Organizator spotkania, Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych serdecznie dziękuje wszystkim prelegentom i uczestnikom spotkania.


Zobacz prezentacje:

 

Zobacz zdjęcia z konferencji

Konferencja - W...
Konferencja - W...
Konferencja - W...
Konferencja - W...
Konferencja - W...
Konferencja - W...

Logotyp Unii Europejskiej