Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Informacja o spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych w ramach realizacji projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniach 3 i 4 czerwca 2009 r. w Warszawie, Marek Haber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia uczestniczył w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych w ramach realizacji projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia (Departament Pielęgniarek i Położnych).

Na pierwszym spotkaniu, skierowanym do przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Polskiego Towarzystwa Położniczego, został omówiony stan realizacji ww. projektu, procedury ustalania limitów przyjęć na studia medyczne, w tym na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo a także zasad wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

Drugie spotkanie informacyjno-szkoleniowe skierowane było do 9 uczelni przystępujących do realizacji ww. Projektu i było poświęcone zagadnieniom związanym m.in. z realizacją i obowiązkami wykonawców wynikającymi z podpisania umowy.

W dniu 3 czerwca br., w przerwie spotkania, odbył się briefing, podczas którego wiceminister Marek Haber poinformował dziennikarzy o możliwości kształcenia pielęgniarek i położnych w ramach Projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych".

Logotyp Unii Europejskiej