Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
 • Kontrast:

  Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Konferencja informacyjno-szkoleniowaW dniach 6-7 grudnia 2010 r. w Hotelu Gromada odbyła się kolejna konferencja informacyjno-szkoleniowa zorganizowana przez Departament Pielęgniarek i Położnych w ramach realizacji Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Konferencja skierowana była do 61 uczelni realizujących studia pomostowe w ramach ww. Projektu oraz uczelni, które po raz pierwszy uzyskały akredytację Ministra Zdrowia na realizację kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo/położnictwo, co umożliwi im przystąpienie do realizacji studiów pomostowych w ramach Projektu.


W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetów Medycznych oraz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

W konferencji uczestniczyli m. in.:

 • Pan Marek Haber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
 • Pan Michał Kępowicz - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia,
 • Pani Małgorzata Zadorożna - Naczelnik Wydziału Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia,
 • Pani Iwona Borchulska, przedstawiciel Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.


W ramach spotkania zaprezentowano następujące zagadnienia:

 • Podsumowanie dotychczasowej realizacji Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych"- Pani Małgorzata Zadorożna, Departament Funduszy Europejskich,
 • Stan realizacji Projektu Systemowego – Pani Beata Cholewka, Kierownik Projektu, Departament Pielęgniarek i Położnych,
 • Przedstawienie zasad równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ich praktyczne zastosowanie w Projekcie Systemowym – Pani Joanna Białas,
 • Ustawa o ochronie danych osobowych i jej praktyczne zastosowanie w Projekcie Systemowym – Pani Monika Brzozowska,
 • Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL (PEFS) – Pani Małgorzata Pielak, Departament Pielęgniarek i Położnych,
 • Założenia systemu informatycznego wspierającego Beneficjenta Systemowego w realizacji Projektu – Pani Ewa Majsterek, Departament Pielęgniarek i Położnych,
 • Efekty kontroli prowadzonych przez Beneficjenta Systemowego w uczelniach realizujących Projekt – Pani Ewa Macieszko, Departament Pielęgniarek i Położnych,
 • Zaliczanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych – Pani Iwona Borchulska, przedstawiciel Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego,
 • Koszty kształcenia praktycznego na studiach pomostowych realizowanych w ramach projektu - analiza wyników ankiet – Pan Marcin Liberadzki, Departament Pielęgniarek i Położnych,
 • Zmiany w umowach wykonawczych w zakresie kosztów kształcenia i opłat pobieranych od uczestników Projektu – Pan Radosław Jamiołkowski, Departament Pielęgniarek i Położnych.


Organizator spotkania, Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych serdecznie dziękuje wszystkim prelegentom i uczestnikom spotkania.

Zobacz prezentacje:

Zobacz zdjęcia z konferencji:

Beata Cholewka ...
Wystąpienie Mar...
Małgorzata Zado...
Monika Brzozows...
Konferencja - W...
Efekty kontroli...
Konferencja - W...

Logotyp Unii Europejskiej