Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

szkolenia dla użytkowników Systemu Informatycznego projektuW dniach 17-21 stycznia w Warszawie odbyły się szkolenia dla użytkowników Systemu Informatycznego projektu.

Logotyp Unii Europejskiej