Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż w dniach 21-22 czerwca 2011 r. zostanie zorganizowana konferencja informacyjno-szkoleniowa pn. „Półmetek, odważnie stajemy do raportu", która odbędzie się w hotelu Mercure Fryderyk Chopin w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22 w ramach realizacji Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" realizowanego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na konferencji informacyjno-szkoleniowej zostaną omówione m.in. tematy: stan realizacji Projektu, standard kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, studia pomostowe w oczach pracodawcy i absolwenta, współpraca między samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych a uczelnią w realizacji Projektu.

Logotyp Unii Europejskiej