Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Szkolenie w zakresie MarketinguW dniach 2-3 czerwca 2011 r. 5 osób z Wydziału Wdrażania Projektu Systemowego uczestniczyło w szkoleniu z zakresu „Marketingu i public relations w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, które odbyło się w podwarszawskiej Zielonce.

Szkolenie zostało zorganizowane dla Beneficjentów Systemowych oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej II stopnia Działania 2.3 POKL. Program szkolenia (wykłady i warsztaty) obejmował m.in. problematykę: ewolucji marketingu w Polsce, prawa komunikacji i ich zastosowanie praktyczne przy budowie wizerunku marki projektu, współpracę z agencjami zewnętrznymi. Zajęcia warsztatowe obejmowały m.in .naukę zasad konstrukcji komunikatów prasowych i innych tekstów na potrzeby PR oraz naukę wystąpień przed kamerą.

Zobacz więcej zdjęć:

Konferencja War...
Konferencja War...
Konferencja War...
Konferencja War...
Konferencja War...
Konferencja War...
Konferencja War...
Konferencja War...
Konferencja War...
 

Logotyp Unii Europejskiej