Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

9 konferencja informacyjno-szkoleniowa w WarszawieW dniach 14-15 maja br. w Hotelu Holiday Inn odbyła się 9 konferencja informacyjno-szkoleniowa zorganizowana przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w ramach realizacji Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencja skierowana była do 68 uczelni realizujących studia pomostowe w ramach ww. Projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetów Medycznych oraz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

W konferencji udział wzięli m. in.:

  • Pani prof. Irena Wrońska - Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
  • Pan Michał Kępowicz - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia,
  • Pani Danuta Czarnecka – Krajowy Koordynator ds. Dyrektywy 2005/36/WE, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PREZENTACJAMI PRELEGENTÓW

Logotyp Unii Europejskiej