Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
 • Kontrast:

  Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Logo studiów pomostowychW dniach 10 - 11 czerwca br. w Hotelu Mercure Warszawa Centrum odbyła się 10 konferencja informacyjno-szkoleniowa zorganizowana przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w ramach realizacji Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Konferencja skierowana była do 71 uczelni realizujących studia pomostowe w ramach ww. Projektu.


W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetów Medycznych oraz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

W konferencji udział wzięli m. in.:

 • Pani prof. dr hab. Irena Wrońska - Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • Pan prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski - Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Pani dr hab. n. zdr. Elżbieta Grochans - Kierownik Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny,
 • Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
 • Pan Teresa Kuziara - Przedstawiciel Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • Pani Krystyna Wolska-Lipiec – Przedstawiciel Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
 • Pan Zdzisław Chmielewski - Dyrektor Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia,
 • Pan Krzysztof Jankowski - Kierownik Zespołu ds. Przetargów w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia,
 • Pan Andrzej Pągowski - Artysta, grafik, Dyrektor kreatywny Kreacja Pro
 • Pan Artur Wolski - Redaktor PR-1 Polskiego Radia.


W ramach spotkania zaprezentowano następujące zagadnienia:

 • Podsumowanie dotychczasowej realizacji Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych"- Pani Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia
 • Nowa Perspektywa finansowa 2014 - 2020 – Pan Krzysztof Górski, Główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia,
 • Założenia Projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez realizację dydaktyki w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego osób starszych" – Pan Prof. Piotr Małkowski, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Podsumowanie dotychczasowej realizacji Projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej" – Pani Jolanta Skolimowska, Kierownik Projektu, Z-ca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia
 • Założenia Projektu „Nowoczesny program rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego realizujący nową ofertę kształcenia stanowiącą odpowiedź na wyzwania stawiane w strategii Europa 2020" – Pani dr hab. n. zdr. Elżbieta Grochans - Kierownik Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny.


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencji:
Organizator spotkania, Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych serdecznie dziękuje wszystkim prelegentom i uczestnikom spotkania.

Logotyp Unii Europejskiej