Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Za realizację Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” odpowiada Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Na realizację projektu przeznaczono 193,1 mln. zł.

Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych do poziomu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa. Projekt powinien przyczynić się również do zwiększenia motywacji pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kariery zawodowej oraz zwiększenia prestiżu zawodowego i społecznego pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych.

Odbiorcami Projektu są pielęgniarki/pielęgniarze i położne - absolwenci pięcioletnich liceów medycznych, dwuletnich medycznych szkół zawodowych, dwuipółletnich oraz trzyletnich medycznych szkół zawodowych - posiadający świadectwo dojrzałości.

Wykonawcami Projektu są uczelnie wybrane w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego kształcące pielęgniarki/pielęgniarzy i położne na studiach pomostowych. W latach 2008-2014 w realizacji Projektu uczestniczyły 73 uczelnie posiadające akredytację Ministra Zdrowia na realizację kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.

Pierwszy nabór na studia pomostowe w ramach Projektu odbył się w październiku 2008 roku. Od początku realizacji Projektu do dnia 28 lutego 2014 roku studia pomostowe rozpoczęło 39 321 osób, natomiast zakończyło 30 139 osób.

Ukończenie studiów w ramach Projektu pozwoli na uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie umożliwiającym ich automatyczne uznanie w krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wykształcenia.

Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19 listopada 2009 r., absolwentom liceów medycznych skrócono kształcenie pomostowe do dwóch semestrów, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie wskaźnika osób objętych Projektem z liczby 24 000 do 40 000 osób.

Dane teleadresowe: Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa tel. +48 22 53 00 207, fax. +48 22 83 12 177, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logotyp Unii Europejskiej