Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zapraszamy do lektury artykułu o Projekcie, który ukazał się w czerwcowym wydaniu „Służby Zdrowia” na str.26-29. Artykuł ten zawiera wywiad Pani dr hab. n. o zdr. Grażyny Iwanowicz-Palus z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dot. kształcenia w ramach studiów pomostowych – położnych na tej uczelni, oraz informacje o kształceniu położnych w skali kraju w ramach Projektu przedstawioną przez Panią dr n. o zdr. Beatę Cholewkę – Kierownika Projektu – Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, a także wypowiedź Pani Anny Pułczyńskiej położnej, absolwentki studiów pomostowych w ramach Projektu pracującej w Specjalistycznym Szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie i Pani Danuty Kity – Zastępcy Dyrektora ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Artykuł od pobrania w wersji pdf

Zapraszamy do lektury artykułu o Projekcie, który ukazał się w majowym wydaniu „Służby Zdrowia” na str.30-33.  Artykuł ten zawiera życzenia złożone przez Pana Cezarego Cieślukowskiego  - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowa z Okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej oraz  informacje o stanie realizacji Projektu przedstawione przez Panią Beatę Cholewkę – Kierownika Projektu, a także wypowiedź absolwentki studiów pomostowych w ramach Projektu Pani Aleksandry Matczak i Pani Filomeny Bieleckiej – Naczelnej Pielęgniarki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Artykuł do pobrania w wersji pdf

Logotyp Unii Europejskiej