Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Przedstawiamy artykuł, który ukazał się w czasopiśmie „Rynek Zdrowia” (10.10.2014) w którym dr n. o zdr. Beata Cholewka, Kierownik Projektu - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia - przedstawia stan realizacji projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”. Artykuł zawiera także opinie o projekcie przedstawione przez prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska Prodziekan ds. kierunku Położnictwo oraz dr n. o zdr. Beata Sztyber z Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Link do wydania internetowego:

http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/

RZEP FOTO Beata CholewkaPrzedstawiamy artykuł, który ukazał się na łamach wydania piątkowego „Gazety Wyborczej” (26.09.2014) i wydania piątkowego „Rzeczpospolitej” (3.10.2014r.) w których
dr n. o zdr. Beata Cholewka, Kierownik Projektu - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia - przedstawia stan realizacji projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek
i położnych w ramach studiów pomostowych”.

Zachęcamy do lektury.

Logotyp Unii Europejskiej