Beata CholewkaW numerze listopadowym czasopisma „Służba Zdrowia" ukazał się trzeci (ostatni) z zaplanowanych artykułów, który zawiera informację o stopniu osiągniętych wskaźników Projektu przedstawioną przez Panią Beatę Cholewkę - kierownika Projektu, wywiad z Panią Gabrielą Rudzińską absolwentką studiów pomostowych w ramach Projektu oraz wypowiedzi Pani Ireny Kierzkowskiej Dyrektora i Pani Hanny Tereszkiewicz z-cy dyrektora w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, na temat kreowania polityki doskonalenia zawodowego pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych przez pracodawców. Zachęcamy do lektury.

Artykuł do pobrania w wersji pdf