Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Beata CholewkaW numerze listopadowym czasopisma „Służba Zdrowia" ukazał się trzeci (ostatni) z zaplanowanych artykułów, który zawiera informację o stopniu osiągniętych wskaźników Projektu przedstawioną przez Panią Beatę Cholewkę - kierownika Projektu, wywiad z Panią Gabrielą Rudzińską absolwentką studiów pomostowych w ramach Projektu oraz wypowiedzi Pani Ireny Kierzkowskiej Dyrektora i Pani Hanny Tereszkiewicz z-cy dyrektora w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, na temat kreowania polityki doskonalenia zawodowego pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych przez pracodawców. Zachęcamy do lektury.

Artykuł do pobrania w wersji pdf

Beata CholewkaW numerze październikowym czasopisma „Służba Zdrowia" ukazał się drugi z zaplanowanych trzech artykułów, który zawiera  historię powstawania Projektu, przedstawioną przez Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie zdrowia - kierownik projektu Beatę Cholewkę, wywiad z Dyrektorem SPZOZ Zespołu szpitali miejskich w Chorzowie - na temat kreowania polityki doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych oraz wypowiedź absolwentki studiów pomostowych, która uzyskała tytuł licencjata położnictwa i otrzymała Nagrodę Absolwenta Roku.

Zachęcamy do lektury.

Artykuł do pobrania w wersji pdf

Beata CholewkaW numerze wrześniowym czasopisma „Służba Zdrowia" ukazał się pierwszy z zaplanowanych trzech artykułów, który zawiera najnowszą informację o stanie realizacji Projektu, wywiad z absolwentką studiów pomostowych i wypowiedź pracodawcy na temat kreowania polityki doskonalenia zawodowego pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Zachęcamy do lektury.

Artykuł do pobrania w wersji pdf

Logotyp Unii Europejskiej