Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Urszula Czech Wywiad z Panią Urszulą Czech, pielęgniarką z dwudziestoletnim stażem. Pracuje w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego w Sanoku. Czytaj więcej: Artykuł z Magazynu PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ Rzeszów

Dorota PrzewrockaPani Dorota Przewrocka, pielęgniarka z dwudziestosiedmioletnim stażem, pracuje w Pracowni Endoskopowej w Oddziale Urologicznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie, ukończyła studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

Od niedawna można Pani pogratulować tytułu licencjata pielęgniarstwa jako jednej z pierwszych absolwentek studiów pomostowych w ramach Projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Skąd dowiedziała się Pani o możliwości ukończenia studiów pomostowych w ramach Projektu?
W oddziale, w którym pracuję, znajdują się liczne materiały informacyjno-promocyjne nt. możliwości podjęcia kształcenia na studiach pomostowych w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czy w Pani środowisku zawodowym studia pomostowe w ramach Projektu cieszą się zainteresowaniem?
Zainteresowanie studiami pomostowymi wśród koleżanek z mojego środowiska zawodowego jest bardzo duże. Wiele z nich w tym roku nie dostało się na studia pomostowe z powodu braku miejsc.

Czy może Pani liczyć na wsparcie kadry kierowniczej i środowiska zawodowego w swoim miejscu pracy?
Mnie i moje studiujące koleżanki wspierał ordynator oddziału, w którym pracuję. Motywował nas i popierał naszą decyzję o podjęciu studiów pomostowych, a także interesował się naszymi postępami w nauce. 

Jak udaje się Pani pogodzić obowiązki zawodowe z zajęciami na uczelni, nauką i obowiązkami rodzinnymi?

Było bardzo ciężko, zwłaszcza z realizacją praktyk zawodowych. Ja byłam w trochę lepszej sytuacji, niż inne studiujące koleżanki, ponieważ pracuję w systemie 8 godzinnym, więc soboty i niedziele są dla mnie dniami wolnymi od pracy.

12.mz opole nysa  gw W jaki sposób wiedza zdobyta na studiach pomostowych realizowanych w ramach Projektu może zostać wykorzystana przez Panią na rzecz pacjentów?
Posiadaną wiedzę pogłębiłam o wiele nowych treści związanych z postępem medycyny, co z całą pewnością wpłynęło na jakość świadczonych przeze mnie usług pielęgniarskich. Napisałam i obroniłam pracę licencjacką na temat pracy pielęgniarki w endoskopii. Obecnie jestem bardzo dobrze przygotowana do wykonywania obowiązków zawodowych w Poradni Endoskopowej, gdzie pracuję.

Czy gdyby Pani miała pokryć koszt studiów pomostowych z własnych środków, wzięłaby Pani w nich udział?
Patrząc z perspektywy czasu odczuwam osobistą satysfakcję z ukończenia studiów pomostowych w ramach Projektu. Myślę, że warto jest uczyć się i podnosić kwalifikacje, zatem podjęłabym wysiłek finansowy i opłaciłabym kształcenie na studiach pomostowych. Obecnie pokrywam koszty studiów magisterskich na Akademii Medycznej we Wrocławiu na kierunku pielęgniarstwo.

Jakie korzyści dostrzega Pani w związku z ukończeniem studiów pomostowych w ramach Projektu i czy było warto podjąć te studia?
Po ukończeniu studiów pomostowych w moim życiu osobistym i zawodowym zaszło dużo pozytywnych zmian. Kontynuuję kształcenie na studiach magisterskich. Wzrósł mój autorytet w pracy oraz moja samoocena. Nabrałam pewności siebie w środowisku zawodowym i społecznym. Mam poczucie, że zrobiłam coś bardzo ważnego dla siebie i moich pacjentów.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.

Rozmowę przeprowadziła Agnieszka Wolińska – Zastępca Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie

Elżbieta Paszkowska Wywiad z Panią Elżbietą Paszkowską, pielęgniarką która ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Radomiu, świadczy usługi medyczne z zakresu medycyny szkolnej w Publicznym Gimnazjum nr 22 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomiu.

Czytaj więcej: Artykuł z Magazynu PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ Radom

Grażyna BekasWywiad z Panią Grażyną Bekas, pielęgniarką z dwudziestoletnim stażem pracy. Pracuje w Szpitalu Specjalistycznym w Pile w oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej.

Czytaj więcej: Artykuł z Magazynu PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ - PWSZ Piła

Beata Rzeplińksa Wywiad z Panią Beatą Rzeplińską, pielęgniarką z siedmioletnim stażem pracy. Pracuje w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Oddziale Kardiologii w pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Ciechanowie.

Czytaj więcej: Artykuł z Magazynu PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PWSZ Ciechanów

Logotyp Unii Europejskiej