Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Wywiad z Beatą Klarecką jedną z pierwszych absolwentek studiów pomostowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przeprowadzony przez Mariusza Sidora.


Wywiad z Sebastianem Kuźmińskim jednym z pierwszych absolwentów studiów pomostowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przeprowadzony przez Mariusza Sidora.

Logotyp Unii Europejskiej