Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

„Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach  studiów pomostowych”

Dobre praktyki

W dniu 16 marca w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”, w którym projekt "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" realizowany w ramach Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych Programu Kapitał Ludzki, uzyskał wyróżnienie.

Nagrodę z rąk Pani Marii Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju odebrali Pan Cezary Cieślukowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pani Beata Cholewka Kierownik Projektu, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

Wręczając wyróżnienia, minister Wasiak gratulowała wszystkim laureatom i uczestnikom projektów.

- Jestem przekonana, że nagrodzone projekty oraz ich twórcy dzięki swojej pracy oraz kreatywności w pełni zasługują na przyznany tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014” i stanowić będą inspirację do dalszej zmiany otaczającej nas rzeczywistości.

Więcej informacji na:

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/Strony/Najlepsze_inwestycje_w_czlowieka_2014_roku_160315.aspx

1
2
3

Logotyp Unii Europejskiej