Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Pożegnanie absolwentów PWSZ w Oświęcimiu
Mury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu opuściły pierwsze absolwentki kierunku: Pielęgniarstwo. Wręczenie dyplomów odbyło się 3...
I miejsce w Konkursie!
W Konkursie na NAJLEPIEJ ZARZĄDZANY PROJEKT DZIAŁANIA 2.3. PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAL LUDZKI w roku 2011 I miejsce zajął nasz PROJEKT...
Najlepiej zarządzany projekt działania 2.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2012
W Konkursie na NAJLEPIEJ ZARZĄDZANY PROJEKT DZIAŁANIA 2.3. PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAL LUDZKI w roku 2012 I miejsce zajął nasz PROJEKT...
Gala Konkursu "Dobre praktyki EFS 2014"
W dniu 16 marca w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „Dobre...
Pożegnanie absolwentów PWSZ w Oświęcimiu
Pożegnanie absolwentów PWSZ w Oświęcimiu
I miejsce w Konkursie!
I miejsce w Konkursie!
Najlepiej zarządzany projekt działania 2.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2012
Najlepiej zarządzany projekt działania 2.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2012
Gala Konkursu "Dobre praktyki EFS 2014"
Gala Konkursu "Dobre praktyki EFS 2014"

„Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach  studiów pomostowych”

Uroczyste wręczenie nagrodyW Konkursie na NAJLEPIEJ ZARZĄDZANY PROJEKT DZIAŁANIA 2.3. PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAL LUDZKI w roku 2011 I miejsce zajął nasz PROJEKT SYSTEMOWY „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w trakcie Seminarium dla kadry kierowniczej Beneficjentów Systemowych Działania 2.3 POKL w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej w Warszawie w dniu 20 kwietnia 2012 r.

Podczas seminarium Beata Cholewka – Kierownik Projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” przedstawiła prezentację ukazującą aktualny stan wdrażania Projektu.

Nie osiągnęlibyśmy takich wyników bez Instytucji Nadzorujących nasze poczynania: Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ale przede wszystkim bez wzorcowego współdziałania z Instytucją Wdrażającą (IW, IP2) - Departamentem Funduszy Europejskich. I tu szczególnie dziękuję panu Michałowi Kępowiczowi, dyrektorowi DFE oraz pani Dorocie Socha – Opiekunowi Projektu.
Specjalne podziękowania składam Wykonawcom Projektu – uczelniom prowadzącym studia pomostowe.

No i wreszcie last but not least serdecznie dziękuję i gratuluję jednocześnie zdobycia tytułu licencjata wszystkim Absolwentom studiów pomostowych, którzy podjęli trud zdobycia wyższego wykształcenia i osiągnęli cel. Dziękuję Wszystkim bardzo serdecznie.

Beata Cholewka – Kierownik Projektu
www.zdrowie.gov.pl

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wręczenia nagród

Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...


Logotyp Unii Europejskiej