Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Beata CholewkaDepartament Pielęgniarek i Położnych informuję, że w dn. 18 czerwca br. o godz. 11.20 na antenie PR-1 Polskiego Radia zostanie wyemitowana audycja radiowa z udziałem Pani Beaty Cholewki – Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych, dotycząca realizacji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Beata CholewkaW dniu 13 sierpnia 2012 r. odbyło się nagranie spotu radiowego promującego Projekt. W spocie bierze udział Beata Cholewka – Kierownik Projektu.

Czytaj więcej: Spot radiowy w Jedynce

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów pomostowychW dniu 24.04.2012 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika, w auli im. prof. Bronisława Geremka odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów pomostowych realizowanych przez uczelnię w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

Czytaj więcej: Dyplomatorium w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Zapraszamy do zapoznania się z relacją z uroczystości wręczenia dyplomów m.in. absolwentom studiów pomostowych w Instytucie Zdrowia Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, która odbyła się w dniu 27.04.2012.
Pełna relacja dostępna jest na stronie internetowej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Relacja z wydarzenia w lokalnej telewizji internetowej południowego Podlasia Puls Miasta. www.pulsmiasta.tv

NagrodaW Konkursie na NAJLEPIEJ ZARZĄDZANY PROJEKT DZIAŁANIA 2.3. PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAL LUDZKI w roku 2011 I miejsce zajął nasz PROJEKT SYSTEMOWY „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w trakcie Seminarium dla kadry kierowniczej Beneficjentów Systemowych Działania 2.3 POKL w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej w Warszawie w dniu 20 kwietnia 2012 r.

Podczas seminarium Beata Cholewka – Kierownik Projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” przedstawiła prezentację ukazującą aktualny stan wdrażania Projektu.

Nie osiągnęlibyśmy takich wyników bez Instytucji Nadzorujących nasze poczynania: Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ale przede wszystkim bez wzorcowego współdziałania z Instytucją Wdrażającą (IW, IP2) - Departamentem Funduszy Europejskich. I tu szczególnie dziękuję panu Michałowi Kępowiczowi, dyrektorowi DFE oraz pani Dorocie Socha – Opiekunowi Projektu.
Specjalne podziękowania składam Wykonawcom Projektu – uczelniom prowadzącym studia pomostowe.

No i wreszcie last but not least serdecznie dziękuję i gratuluję jednocześnie zdobycia tytułu licencjata wszystkim Absolwentom studiów pomostowych, którzy podjęli trud zdobycia wyższego wykształcenia i osiągnęli cel. Dziękuję Wszystkim bardzo serdecznie.

Beata Cholewka – Kierownik Projektu
www.zdrowie.gov.pl

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wręczenia nagród

Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...
Konkurs na najl...


Logotyp Unii Europejskiej