Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Uroczystość wręczenia dyplomówW dniu 28 października 2011 r., w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach, odbyła się uroczystość wręczenia 113 Absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu dyplomów licencjata pielęgniarstwa, uzyskanych w ramach Projektu Systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dyplomy licencjata pielęgniarstwa wręczyli Pani dr Bożena Piechowicz - Prorektor Collegium Mazovia oraz prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, natomiast certyfikaty udziału w Projekcie Systemowym, współfinansowanym ze środków unijnych wręczyła Pani Ewa Majsterek z Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ. Miłym akcentem uroczystości było wręczanie czerwonych róż przez Panią Halinę Głuchowską Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach, wszystkim Absolwentom studiów pomostowych. Absolwentom życzymy wszystkiego dobrego!

Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...

Informujemy, że trwa promocja naszego projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Internet.

Poniżej harmonogram emisji poszczególnych form reklamowych :
1. Emisja bannera 750x100 px na stronach:
wp.pl - 10 mln odsłon – termin 15.11 - 05.12.2011 r.
www.rynekzdrowia.pl – termin 15.11 - 15.12.2011 r.
www.pielegniarki.info.pl – termin 15.11 - 15.12.2011 r.
Baner studiów pomostowcyh
 


2. Wysyłka e-mailingu do użytkowników portali internetowych:

wp.pl - termin 21.11.2011 r.
onet.pl - termin 23.11.2011 r.
interia.pl – termin 21.11.2011 r.
Plakat
3. Emisja artykułu sponsorowany na stronach:

www.rynekzdrowia.pl - termin 29.11 - 11.12.2011 r.
www.pielegniarki.info.pl - termin 30.11 - 11.12.2011 r.

4. Kampania linku sponsorowanego, promującego serwis www.studiapomostowe.mz.gov.pl w wyszukiwarce internetowej oraz w jej reklamowej sieci partnerskiej
– termin realizacji do dnia 15 grudnia 2011r.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012W dniu 24 października 2011 roku w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się naukowcy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa oraz parlamentarzyści z regionu.

Z ramienia uczelni w Inauguracji udział wzięli: Rektor dr inż. Andrzej Dziewiątkowski, Pan prof. dr hab. Józef Świątek, Pan dr n. med. Marek Grabowski, a ze strony Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia Pani Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu.

Wykład inauguracyjny „Szlachetne Zdrowie..." wygłosił prof. dr hab. Leszek Kołodziejski.

Podczas Uroczystości wręczono dyplomy i certyfikaty udziału w projekcie pt. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" kolejnym absolwentom studiów pomostowych kierunku pielęgniarstwo, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Inauguracja Rok...
Inauguracja Rok...
Inauguracja Rok...
Inauguracja Rok...
Inauguracja Rok...
Inauguracja Rok...

Spotkanie w sprawie cyklu audycji radiowychZapraszamy do wysłuchania cyklu audycji radiowych promujących Projekt systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Audycje będą emitowane przez 4 kolejne czwartki: 24 listopada, 1 grudnia, 8 grudnia, 15 grudnia w Programie I Polskiego Radia w godzinach 19.15 – 19.25.

W audycjach prowadzonych przez Pana Artura Wolskiego udział wezmą m. in. Pani Beata Cholewka – Kierownik Projektu, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, Pani Zofia Cwalina – Pielęgniarka Naczelna z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Pani Grażyna Piegdoń – Naczelna Pielęgniarka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka", Pani Grażyna Wójcik - Pełnomocnik Dziekana ds. Szkoleń Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pani Leokadia Jędrzejewska - Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego, Pan Andrzej Pągowski – artysta, autor plakatu oraz absolwenci studiów pomostowych realizowanych w ramach projektu.

Międzynarodowa Konferencja 'Pielęgniarstwo ponad granicami'W dniach 10-12 listopada 2011r. w  ramach Międzynarodowej Konferencji pn. „Pielęgniarstwo ponad granicami”, która odbyła się w Sanatorium Tatrzańska Kotlina  w Wysokich Tatrach na Słowacji Beata Cholewka – Kierownik Projektu systemowego,  w ramach sesji zatytułowanej Nowości w pielęgniarstwie – ustawiczne kształcenie pielęgniarek, przedstawiła polskie doświadczenia związane z wykorzystaniem dla potrzeb rozwoju zawodów pielęgniarki i położnej, środków pochodzących z funduszy europejskich oraz informacje dotyczące realizacji studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwestie dotyczące sposobu rozwiązania uzupełnienia godzin kształcenia zawodowego polskich pielęgniarek i położnych do wymogów wynikających z Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz pozyskania przez Polskę środków unijnych na dofinansowanie studiów pomostowych, w ramach Projektu obejmującego obszar całego kraju, kończących się  uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa - wzbudziły duże zainteresowanie uczestników konferencji i liczne pytania w tym zakresie.

Zobacz
Program konferencji Konferencja - S...
Konferencja - S...
Konferencja - S...
Konferencja - S...

Logotyp Unii Europejskiej