Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Uroczystość wręczenia Absolwentom Wydziału Ochrony Zdrowia dyplomów licencjata pielęgniarstwaW dniu 25 maja 2011 r., w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, odbyła się uroczystość wręczenia Absolwentom Wydziału Ochrony Zdrowia dyplomów licencjata pielęgniarstwa, uzyskanych w ramach Projektu Systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Z ramienia Ministerstwa Zdrowia w uroczystości udział wzięły Pani Krystyna Kret i Pani Ewa Majsterek, przedstawicielki Departamentu Pielęgniarek i Położnych.
Dyplomy licencjata pielęgniarstwa oraz certyfikaty udziału w Projekcie Systemowym, współfinansowanym ze środków unijnych, wręczyli Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa, Pani dr n. hum. Małgorzata Marcysiak, Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia oraz Pani Krystyna Kret, reprezentująca Departament Pielęgniarek i Położnych MZ.

Zobacz więcej zdjęć:

Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręcz...
 

Logotyp Unii Europejskiej