Wręczenie dyplomów ukończenia studiów pomostowychW dniu 26 maja 2011 r. odbyło się wręczenie dyplomów ukończenia studiów pomostowych 120 absolwentkom studiów pomostowych kierunku: pielęgniarstwo, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uroczystość miała piękną oprawę.

Zaproszonych gości powitał Jego Magnificencja Rektor Uczelni, dr. inż. Leszek Gadomski. Okolicznościowy wykład pt. „Pielęgniarstwo wczoraj i dziś" wygłosiła pani prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska – Dziekan Wydziału Pielęgniarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w latach 2001-2009.
Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia – Wydział Wdrażania Projektu Systemowego reprezentowały panie: Dorota Zinkowska, która w imieniu pani dyrektor Beaty Cholewki – Kierownika Projektu przekazała gratulacje Absolwentom i Władzom Uczelni, oraz Ewa Macieszko.
Po uroczystym wręczeniu dyplomów nastąpiło odśpiewanie Hymnu Pielęgniarek.

 

Zobacz więcej zdjęć:

Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręcz...