Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Konferencja informacyjno-szkoleniowaDwudniowa konferencja informacyjno-szkoleniowa zatytułowana „Półmetek, odważnie stajemy do raportu" już za nami. Zorganizowaliśmy ją w dniach 21-22 czerwca br. w hotelu Mercure Fryderyk Chopin w Warszawie dla przedstawicieli 61 uczelni z całego kraju zaangażowanych w realizację studiów pomostowych w ramach Projektu.


Kolację integracyjną rozpoczynającą konferencję uświetniła swoją obecnością i wystąpieniem Ewa Kopacz Minister Zdrowia. Obecni byli również: Marek Haber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Michał Kępowicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich MZ oraz zaproszeni Goście, oprócz osób wymienionych poniżej jako prelegenci, byli to: Elżbieta Garwacka-Czachor, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Dorota Kilańska, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska, Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w latach 2002-2009, dr inż. Leszek Gadomski, Rektor Collegium Mazovii Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach .

Stan realizacji Projektu Systemowego Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych na dzień 31.05.2011 r. przedstawiła Beata Cholewka – Kierownik Projektu.

Przeglądu realizacji Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia POKL dokonała Dorota Socha z Instytucji Wdrażającej POKL (Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia).

Dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus, Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego, mówiła o standardach kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo a Krajowych Ramach Kwalifikacji.

O tym, jak wyglądają studia pomostowe w oczach pracodawcy i absolwenta mówiły Grażyna Piegdoń, Naczelna Pielęgniarka Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" oraz Beata Klarecka, pielęgniarka z tego Instytutu, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Współpracę między samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych a Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą w Siedlcach - uczelnią zaangażowaną w realizację Projektu zaprezentowały dr Bożena Piechowicz, Prorektor uczelni i Halina Głuchowska, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach.

Pracownicy Departamentu Pielęgniarek i Położnych – Wydziału Wdrażania Projektu Systemowego relacjonowali kolejno: Krzysztof Piotrowski - przedstawił sposoby pozyskiwania środków finansowych, planowanie budżetu Projektu i dokonywanie płatności za kształcenie; o opłatach pobieranych przez uczelnie od uczestników Projektu mówiła Dorota Zinkowska, a o informatyce wykorzystywanej dla celów Projektu – Ewa Majsterek.

Zebrani obejrzeli dwa filmy: odcinek z cyklu Eurokapitalni, poświęcony m.in. przedstawieniu pielęgniarek i położnych - uczestniczek studiów pomostowych oraz film DG SANCO, w którym pokazano pozytywne wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zdrowia, jakim jest m.in. uzupełnienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych.

Agenda konferencji:

Zobacz prezentacje:


Zobacz zdjęcia z konferencji:

Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...
Konferencja-War...

Logotyp Unii Europejskiej