Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Uroczystość Dyplomatorium 2011 absolwentów studiów pomostowychW dniu 2 września br., w siedzibie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość Dyplomatorium 2011 absolwentów studiów pomostowych Projektu systemowego „ Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

92 absolwentom studiów pomostowych wręczono dyplom licencjata pielęgniarstwa i certyfikat ukończenia studiów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pamiątkowe tablo. Są to pierwsi absolwenci tej uczelni, którzy skorzystali z tej formy dofinansowania studiów.

W uroczystości udział wzięli Pani Ewa Macieszko i Pan Krzysztof Piotrowski przedstawiciele Wydziału Wdrażania Projektu Systemowego Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, którzy w imieniu Pani Beaty Cholewki Dyrektora Departamentu i Kierownika Projektu, złożyli absolwentom gratulacje z okazji uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa oraz podziękowania władzom uczelni za dotychczasową współpracę w realizacji Projektu.
Więcej informacji na stronie uczelni.

Fotorelacja z uroczystości.

Zielona Góra 20...
Zielona Góra 20...
Zielona Góra 20...
Zielona Góra 20...
Zielona Góra 20...
Zielona Góra 20...
Zielona Góra 20...
Zielona Góra 20...
Zielona Góra 20...
Zielona Góra 20...

Logotyp Unii Europejskiej