Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Międzynarodowa Konferencja 'Pielęgniarstwo ponad granicami'W dniach 10-12 listopada 2011r. w  ramach Międzynarodowej Konferencji pn. „Pielęgniarstwo ponad granicami”, która odbyła się w Sanatorium Tatrzańska Kotlina  w Wysokich Tatrach na Słowacji Beata Cholewka – Kierownik Projektu systemowego,  w ramach sesji zatytułowanej Nowości w pielęgniarstwie – ustawiczne kształcenie pielęgniarek, przedstawiła polskie doświadczenia związane z wykorzystaniem dla potrzeb rozwoju zawodów pielęgniarki i położnej, środków pochodzących z funduszy europejskich oraz informacje dotyczące realizacji studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwestie dotyczące sposobu rozwiązania uzupełnienia godzin kształcenia zawodowego polskich pielęgniarek i położnych do wymogów wynikających z Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz pozyskania przez Polskę środków unijnych na dofinansowanie studiów pomostowych, w ramach Projektu obejmującego obszar całego kraju, kończących się  uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa - wzbudziły duże zainteresowanie uczestników konferencji i liczne pytania w tym zakresie.

Zobacz
Program konferencji Konferencja - S...
Konferencja - S...
Konferencja - S...
Konferencja - S...

Logotyp Unii Europejskiej