Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Uroczystość wręczenia dyplomówW dniu 28 października 2011 r., w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach, odbyła się uroczystość wręczenia 113 Absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu dyplomów licencjata pielęgniarstwa, uzyskanych w ramach Projektu Systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dyplomy licencjata pielęgniarstwa wręczyli Pani dr Bożena Piechowicz - Prorektor Collegium Mazovia oraz prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, natomiast certyfikaty udziału w Projekcie Systemowym, współfinansowanym ze środków unijnych wręczyła Pani Ewa Majsterek z Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ. Miłym akcentem uroczystości było wręczanie czerwonych róż przez Panią Halinę Głuchowską Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach, wszystkim Absolwentom studiów pomostowych. Absolwentom życzymy wszystkiego dobrego!

Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...

Logotyp Unii Europejskiej