Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z uroczystości wręczenia dyplomów m.in. absolwentom studiów pomostowych w Instytucie Zdrowia Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, która odbyła się w dniu 27.04.2012.
Pełna relacja dostępna jest na stronie internetowej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Relacja z wydarzenia w lokalnej telewizji internetowej południowego Podlasia Puls Miasta. www.pulsmiasta.tv

Logotyp Unii Europejskiej