Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów pomostowychW dniu 24.04.2012 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika, w auli im. prof. Bronisława Geremka odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów pomostowych realizowanych przez uczelnię w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".


Z rąk Rektora Uczelni - prof. dr hab. Jerzego Sikorskiego dyplomy odebrało 38 absolwentów.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Senatu, Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ oraz zaproszeni goście, m.in. Pani Anna Gryniewicz - przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Pani Anna Kulikowska. Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia reprezentowała Pani Ewa Macieszko, która odczytała list gratulacyjny skierowany do absolwentów, władz uczelni oraz kadry dydaktycznej - od Pani Beaty Cholewki Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.

Najlepsi absolwenci otrzymali z rąk Rektora nagrody.

W trakcie uroczystości dyplomatorium odbyło się również czepkowanie 29 studentów pielęgniarstwa drugiego roku.
Uroczystość uświetnił chór Gospel z Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach pod kierunkiem Anny Szafranowskiej.


Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...
Uroczystość wrę...

Logotyp Unii Europejskiej