Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

DyplomW Konkursie na Najlepiej zarządzany projekt Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 roku I miejsce zajął nasz Projekt Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych. Jest to powtórzenie sukcesu z roku ubiegłego. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagrody odbyło się w trakcie Seminarium dla kadry kierowniczej Beneficjentów Systemowych Działania 2.3 POKL w Ministerstwie Zdrowia w dniu 7 czerwca 2013 r.

Beata CholewkaPodczas seminarium Pani Beata Cholewka – Kierownik Projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" omówiła dotychczasowe rezultaty realizacji Projektu. Dotąd z szansy bezpłatnego uzupełnienia wykształcenia i podniesienia go do poziomu wykształcenia wyższego skorzystało już 24 726 osób, w tym 311 mężczyzn, z czego 2351 położnych i 22 375 pielęgniarek i pielęgniarzy. Po sfinalizowaniu prac w celu zwiększenia wskaźnika Projektu z 24 tysięcy do 34 tysięcy osób mogących otrzymać wsparcie w ramach posiadanych środków finansowych, docelowo planuje się, że dyplom licencjata na studiach pomostowych w ramach Projektu uzyska co najmniej 34 tysiące pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. Umożliwiło to uruchomienie jeszcze jednego naboru na studia pomostowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok akademicki 2013/2014.

NagrodaPozostali laureaci tej edycji Konkursu to:
II miejsce zajął Projekt Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego realizowany przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
III miejsce zajął Projekt Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych realizowany Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Statuetki, dyplomy oraz nagrody przedstawicielom laureatów wręczył Pan Michał Kępowicz – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia.


Logotyp Unii Europejskiej